dr n. med. Janusz Orzechowski
specjalista chirurg
Wrocław (dolnosląskie)


Artykuły i pubilikacjeChirurgia bariatryczna
Spis treści: 2. Chirurgiczne leczenie otyłości wybrane problemy - K. Paśnik  - III Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej, Krakó...

więcej

Oparzenia
1. IV Konferencja Chirurgiczna „Medycyny Praktycznej”27-28.05.2011 Kraków, Auditorium Maximum UJ.1.1  Hyperbaria tlenowa w leczeniu ciężkich zakażeń – Marek Kawecki z...

więcej

Zakażenia wewnątrzbrzuszne
1.  IV Konferencja Chirurgiczna „Medycyny Praktycznej”27-28.05.2011 Kraków, Auditorium Maximum UJ.1.1  Mikrobiologia i antybiotykoterapia powikłanych zakażeń wewnątrzb...

więcej

Jelito grube – konferencje naukowe
Spis treści: 2. Nowe techniki i technologie w chirurgii kolorektalnej – prof. Roman Herman - III Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej, ...

więcej

Rany przewlekłe – konferencje naukowe
1. V Konferencja Chirurgicznej Medycyny Praktycznej - Kraków 15-16.06.2012.1.1.  Monitorowanie i leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym. Dr E. Drab, Centrum Onkologii, Instytut M...

więcej

Endokrynologia – konferencje naukowe
2. V Konferencja Chirurgicznej Medycyny Praktycznej - Kraków 15-16.06.2012.2.1  Aktualne wytyczne dotyczące leczenia wola guzkowego tarczycy – prof. Krzysztof Kuzdak (Klinika Chirur...

więcej

Laparoskopia - Dostęp pojedynczy
1. V Konferencja Chirurgicznej Medycyny Praktycznej - Kraków 15-16.06.2012.1.1.  Operacje laparoskopowe z wykorzystaniem pojedynczego nacięcia w powłokach.  Doc. A. Budzyński, II K...

więcej

Jakość leczenia, bezpieczeństwo
1.  65 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w Łodzi w dniach 14-17.09.2011 1.1.  Jakość leczenia w chirurgii Można badać wyniki badania radiologicznego i endoskopoweg...

więcej

Leczenie bólu w chirurgii
Spis treści:3. Videoskopowa splanchnicektomia w leczeniu przewlekłego bólu trzustkowego - K. Leksowski2. Monitorowanie i leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym. Dr E. Drab...

więcej

EVLT laserowy zabieg żylaków - informacja szczegółowa i zgoda na zabieg
Imię i nazwisko Pacjenta:……………………………..PESEL/Data urodzenia:…...............................Formularz opracowany prz...

więcej

EVLT laserowy zabieg żylaków - informacje ogólne
Zabieg usunięcia żylaków kończyn dolnych metodą laserową - EVLT Istotą metody laserowej jest całkowite, wewnątrznaczyniowe zamknięcie niewydolnej żyły bez konieczności jej usun...

więcej

Żylaki kończyn dolnych
Powszechne występowanie chorób żył znacznie pogarsza komfort życia i zmusza ludzi do szukania pomocy lekarza. Z reguły schorzenia te dotyczą kończyn dolnych. Ocenia się, że w krajach...

więcej

Fast track w chirurgii
Spis treści: 1.1.  Protokół fast track w chirurgii przewodu pokarmowego. Dr Wiktor Meissner Klinika Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.1.2.  Czy dren zawsze...

więcej

Żylaki – konferencje naukowe
Spis treści:3.1. Współczesne metody leczenia żylaków kończyn dolnych.2.1 Skojarzona metoda leczenia zmian żylnych podskórnych i śródskórnych2.2 Sclerotherapy I...

więcej

Przepukliny – konferencje naukowe
Spis treści:6. Wybór znieczulenia i przygotowanie do zabiegu przepukliny - J. Garlicki5. Techniki chirurgii plastycznej przydatne w chirurgii przepuklin - S. Dąbrowiecki4. Wsp&...

więcej

GERD - Choroba Refluksowa
1. Zabiegi antyrefluksowe w chirurgii małoinwazyjnej - M. Michalik - III Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej, Kraków 28-29.09.2012r &...

więcej

Chirurgia małoinwazyjna w schorzeniach klatki piersiowej
Spis treści: 1.1 Chirurgia małoinwazyjna w schorzeniach klatki piersiowej - K. Leksowski1.2 Zewnątrzoponowy  guz kanału kręgowego i śródpiersia - K. Leksowski1.1 ...

więcej

Choroby żył kończyn dolnych - zapobieganie i leczenie
Unaczynienie kończyn dolnych składa się z tętnic, żył i naczyń limfatycznych. Krew natleniona z serca dostarczana jest do kończyn tętnicami. Natomiast powrót krwi z kończyn do serca n...

więcej

Skleroterapia / Obliteracja - nieoperacyjne zamykanie żylaków
Obliteracja (skleroterapia) jest metodą usuwania żylaków kończyn przez ich zasklepienie. W tym celu do uszkodzonego naczynia podaje się środek farmakologiczny, który powoduje obkurc...

więcej

EVLT - laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych
Laserowa operacja żylaków EVLT zastępuje klasyczny zabieg chirurgiczny polegający na wyrwaniu żyły odpiszczelowej tzw. stripping. Metoda laserowa może być stosowana po zakwalifikowaniu c...

więcej


Lek-Med.pl - strony dla lekarzy 2023 © - | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności